Tildelingsbrev til Lånekassen for 2013

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.Lenke til tildelingsbrevet til Lånekassen for 2013 (PDF-fil, 781KB)

Lenke til brev med korrigering av tildeling for 2013 (PDF-fil, 265 KB)

Lenke til brev med tillegg til tildeling for 2013 (PDF-fil, 568 kB)