Tildelingsbrev til Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører for 2013

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev til Vea for budsjettåret 2013 (PDF, 843 Kb)