Høring - Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2009