Tilleggshøring til ny ekomlov - datasenterregulering

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette tilleggshøring til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) med forslag til ny regulering av datasentre i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2022