Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser - Høring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til nytt regelverk for tilskudd til miljøorganisasjoner ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2011