Tilstandsrapport 2004 - Forenkling og tilrettelegging for næringslivet

Regjeringas handlingsplan for Eit enklare Noreg