Tilstandsrapport 2004 - Forenkling og tilrettelegging for næringslivet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringas handlingsplan for Eit enklare Noreg