Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 viser en sektor i vekst. De siste ti årene har det ved universiteter og høyskoler blitt 51 000 flere studenter, 6 700 flere ansatte og nesten 12 000 flere uteksaminerte kandidater i året.

Foto: Gjerholm Design / Anne Leela

Det er likevel rom for forbedring på flere områder. En av de største utfordringene for UH-sektoren er dårlig studiegjennomføring og høyt frafall blant studentene. Tilstandsrapporten viser at bare ca. 40 prosent av studentene på bachelornivå gjennomfører på normert tid (tre år). For masterutdanningene er tilsvarende tall 43 prosent. Én av fire studenter både på bachelor- og masternivå slutter i høyere utdanning. Mange studenter bytter også fag underveis. I bachelor-kullet fra 2012 byttet nesten 6 500 studenter til et studium innenfor et annet fagområde. Det tilsvarer 14 prosent av hele bachelor-kullet, og 40 prosent av de som falt fra studiet de begynte på. I årets rapport er et helt kapittel viet temaet gjennomføring og frafall.

Tilstandsrapporten for 2016.pdf

Tilstandsrapporten for 2016. Vedlegg med institusjonsdata