Transplantasjonslova

Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev

Formålet med lova er å sikre best mogeleg tilgang på organ, celler og vev til behandling av andre menneske, respekt for vilja og integriteten til donor og at omsynet til dei pårørande blir varetatt. Formålet med lova er også å førebygge og kjempe mot handel med menneskeorgan.

Sjå lova på lovdata.no