Transport21

Rapporten Transport21 er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forsking, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren. Den er utarbeidet gjennom en såkalt 21-prosess i regi av Forskningsrådet, med bidrag fra representanter for næringsliv, FoU-aktører, og myndigheter. 

Mer om bakgrunnen for rapporten

Les rapporten (pdf)