Transportstøtteordning godkjent av ESA

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

ESA godkjente 25. februar en ny ordning med direkte transportstøtte.

Transportstøtteordning godkjent av ESA

ESA godkjente 25. februar en ny ordning med direkte transportstøtte.

Dette er ett av tiltakene i forbindelse med omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Ordningen trådte i kraft med virkning fra 1. januar i år.

Les ESAs vedtak her (pdf.fil)