Tryggere budgivning - om budgivning gjennom eiendomsmegler

Delutredning fra Eiendomsmeglingslovutvalget

Tryggere budgivning - om budgivning gjennom eiendomsmegler

Delutredning fra Eiendomsmeglingslovutvalget. Avgitt til Finansdepartementet 12. mai 2005.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf).