T-1472 Universell utforming som kommunal strategi

Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005 - 2008

Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005 - 2008

Universell utforming som kommunal strategi.T-1472
ISBN 978-82-457-0428-0