Utdanningspermisjon

Utredning fra et partssammensatt utvalg oppnevnt i statsråd 21. august 1998
Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 7. desember 1998


Til Kommunal- og regionaldepartementet

Ved kongelig resolusjon av 21. august 1998 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg som skulle utarbeide ulike permisjonsmodeller og på dette grunnlag foreslå lovbestemmelser om permisjon til kompetanseutvikling og kriterier for utløsning av permisjon. Utvalget legger med dette frem utredningen.

Oslo, den 7. desember 1998

Tarjei Thorkildsen

Leder

Erling Thormod NarumRandulf Å. RiderboGunnar FlaatKristin Hille VallaStein GjerdingHilde BorgirPer Gunnar OlsenBerith Bergersen

Mona Næss

Sekretariatsleder

Mari HellesyltLars Gunnar NagDag JohnsenAsbjørn ValheimMorten Petter JohansenInnhold

Innhold

1. Oppnevning, mandat og sammendrag

2. Bakgrunn

3. Lov- og avtalefestede permisjonsordninger o.a.

4. Utdanningspermisjon

5. Utdanningspermisjon - utvalgets forslag

6. Internasjonale bestemmelser om utdanningspermisjon

7. Økonomiske og administrative konsekvenser

Lagt inn 7. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen