Utenriksdepartementets traktatregister

Oppdatert 05.12.17

Traktatregisteret gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Avtaletekster finnes i databasen for avtaler trådt i kraft for Norge fra og med november 1992. Avtaletekstene er hentet fra Overenskomster med fremmede stater.

Har du spørsmål vedrørende registeret, kan du ta kontakt med Traktat- og dokumentasjonenheten e-traktat@mfa.no.