Utenrikstjenesteloven

Utenriksdepartementet

Lov om utenrikstjenesten

Loven definerer hva som er utenrikstjenestens oppgave og hvem som ivaretar denne tjenestens oppgaver.

Gå til Lovdatas nettsider for å se loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter