Utkast til endringer i ny forskrift til ny skattelov

Høring - utkast til endringer i forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: