Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utkast til endringer i ny forskrift til ny skattelov

Høring - utkast til endringer i forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift av 10.01.2000

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/520 SA OAB/KR

16.8.1999

Høring –  utkast til endringeri forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift til ny skattelov § 5-13-1 flg vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil.

Utkastet bes i nødvendig utstrekning forelagt underliggende organisasjoner/instanser som ikke er høringsinstans iht vedlagte høringsliste.

Departementet ber om merknader til forskriftsutkastet innen fredag 19. november 1999.

Med hilsen

Jørgen Winsnes e.f.
lovrådgiver

Odd Anders Bøyum
rådgiver

Vedlegg

Til toppen