Utviklingsfondets nødhjelps- og rehabiliteringsinnsats i Sri Lanka etter tsunamien

Utviklingsfondets nødhjelps- og rehabiliteringsinnsats i Sri Lanka etter tsunamien

Lokale partnerorganisasjoner av Utviklingsfondet startet hjelpearbeidet noen timer etter at tsunamien rammet kysten av Sri Lanka, hjulpet av faglig rådgivning fra Utviklingsfondet og løfter om at kostnader ville bli refundert. En av Utviklingsfondets partnere, miljønettverket Green Movement of Sri Lanka (GMSL) sendte ut flere team for å samle informasjon om katastrofen. I de første ukene mobiliserte nettverket om lag 3000 frivillige pluss offentlig ansatte som ble utlånt til Utviklingsfondets partnere. Det er anslått at denne første innsatsen nådde fram til om lag 120.000 berørte i ti distrikter.

Med Utviklingsfondets støtte ble dette nettverket etter hvert en av de viktigste aktørene i å organisere lokal og nasjonal frivillig sektor i Sri Lanka, som et supplement til de internasjonale aktørene. Arbeidet hadde form av en ” gap filling approach” som tok sikte på å hjelpe i de områdene der andre aktører ikke nådde fram. Arbeidet ble kanalisert gjennom mange av GMSLs 144 medlemsorganisasjoner, offentlige helsetjenester, landsbykomiteer og kooperativer. Direkte materiell hjelp ble gitt til om lag 14.000 mennesker

Etter de første ukene med rent praktisk og materiell hjelp, endret GMSL og Utviklingsfondet fokus til rehabilitering av folks inntekt og levekår ( livelihood recovery), for å gi folk en mulighet til å gjenopprette et mest mulig normalt liv. Arbeidet har inkludert støtte til næringsvirksomhet, landbruk og fiskeri.

Med støtte fra Fredskorpset formidlet Utviklingsfondet også norske og internasjonale fagfolk til å jobbe i lokale organisasjoner innenfor områder som psyko-sosial støtte, naturressursforvaltning, avfallshåndtering og annet.

Kystaksjonen – fra norske fiskere til rammede fiskere på Sri Lanka

Sammen med Norges Naturvernforbund etablerte Utviklingsfondet Kystaksjonen, som tok sikte på å hjelpe fiskerne tilbake til næringsvirksomhet så snart som mulig. Utviklingsfondet fikk ansvar for implementering og kvalitetssikring av arbeidet i Sri Lanka.

Ved siden av samarbeidet med Green Movement of Sri Lanka, ble et samarbeid etablert mellom Utviklingsfondet og den norskeide bedriften AJ Fishing, som på eget initiativ hadde startet arbeid med reparasjon av fiskebåter straks etter tsunamien. Samarbeidet mellom Utviklingsfondet og AJ Fishing viste seg å være svært effektivt, og prioriteringen av reparasjon framfor bygging av nye båter viste seg å være en svært heldig strategi. Kystaksjonen ble snart en av de viktigste aktørene innen reparasjon av fiskebåter langs nord- og østkysten. 15 reparasjonsverksteder er opprettet i samarbeid med lokale fiskerikooperativer, og koordinert med de relevante lokale og nasjonale organer. I tillegg reparerer Kystaksjonen ødelagte motorer, og leverer garn til rammede fiskere. Alle etniske grupper får støtte gjennom en lokalt konfliktsensitiv tilnærming. Hittil er det reparert mer enn 2200 båter, fra små kano-lignende båter til større båter av ”sjark”-størrelse. For hver båt som repareres, gjenopprettes flere arbeidsplasser til sjøs og i fiskerirelaterte næringer på land.

Totalt planlegges det å reparere ca. 3000 båter. De fleste vil være ferdige innen første kvartal 2006 mens noe arbeid vil av forskjellige årsaker fortsette utover i 2006.