Høring – valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2012