Vedlegg til rundskriv Q-15/08

Last ned Veiledende inntektsgrense for bidragsevne fra 1. juli 2010 her. (word format).