Veiledninger og brosjyrer

Veiledende merknader til helseregisterloven § 13 og

Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften) ble vedtatt 24. juni 2011. Veilederen gir en overordnet beskrivelse av hvordan de ulike bestemmelsene i forskriften skal forstås. Veilederen inneholder ingen nye krav, men er ment som et hjelpemiddel i arbeidet med å implementere forskriften. Det tas sikte på at forskriften kan tre i kraft 1. januar 2013.

Veiledende merknader til helseregisterloven § 13 og helseinformasjonssikkerhetsforskriften (pdf)