Veileder i leverandørutvikling: Innhold

Veileder i leverandørutvikling

Innhold

linkdoc024005-990163#docForord

linkdoc024005-990166innl#docInnledning

linkdoc024005-9901661#doc1. Hva er leverandørutvikling?

 • linkdoc024005-9901661.1#doc1.1 Forsyningsstrategi vs leverandørutvikling
 • linkdoc024005-9901661.2#doc1.2 Organisatoriske forutsetninger og utfordringer

linkdoc024005-9901662#doc2. Samspillet mellom offentlig og privat sektor

 • linkdoc024005-9901662.1#doc2.1 Kompetanseutveksling
 • linkdoc024005-9901662.2#doc2.2 Informasjon – en forutsetning for effektiv konkurranse
 • linkdoc024005-9901662.3#doc2.3 Offentlig sektor som markedsleder – en profesjonell kunde

linkdoc024005-9901673#doc3. Generelle leverandørutviklingstiltak

 • linkdoc024005-9901673.1#doc3.1 Leverandørutvikling gjennom informasjon
  • linkdoc024005-9901673.1a#docGi tidlig informasjon om planlagte anskaffelser
  • linkdoc024005-9901673.1b#docInformere næringslivet om regelverket på området offentlige anskaffelser
  • linkdoc024005-9901673.1c#docUtpeke en person med ansvar for kontakt med næringslivet
  • linkdoc024005-9901673.1d#docInformere næringslivet om FoU-trender, standardisering, osv
  • linkdoc024005-9901673.1e#docEtablere møteplasser mellom offentlige etater og leverandører
 • linkdoc024005-9901673.2#doc3.2 Leverandørutvikling gjennom konkurranse
  • linkdoc024005-9901673.2a#docBruke funksjons- eller behovsbaserte spesifikasjoner
  • linkdoc024005-9901673.2b#docBruk av rammeavtaler
  • linkdoc024005-9901673.2c#docLegge forholdene til rette for små og mellomstore bedrifter
 • linkdoc024005-9901673.3#doc3.3 Leverandørutvikling gjennom samarbeid
  • linkdoc024005-9901673.3a#docAnvende offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
  • linkdoc024005-9901673.3b#docSamarbeide med andre offentlige etater om teknologiske løft
  • linkdoc024005-9901673.3c#docMedvirke til markedsfremstøt på eksportmarkedene

linkdoc024005-990168#doc4. Leverandørutvikling i forhold til anskaffelsesregelverket

 • linkdoc024005-9901684.1#doc4.1 Leverandørutvikling i de forskjellige trinn i anskaffelsesprosedyren
  • linkdoc024005-9901684.1a#docBehovsvurdering
  • linkdoc024005-9901684.1b#docAdgang og mulighet til å gi tilbud på deler av anskaffelsen
  • linkdoc024005-9901684.1c#docKunngjøring
  • linkdoc024005-9901684.1cc#docSpesifisering av anskaffelsen
  • linkdoc024005-9901684.1d#docAlternative tilbud
  • linkdoc024005-9901684.1e#docSærlig om forsknings- og utviklingskontrakter
  • linkdoc024005-9901684.1f#docValg av anskaffelsesprosedyre
  • linkdoc024005-9901684.1g#docSærlig om prosjektkonkurranse
  • linkdoc024005-9901684.1h#docLeverandørenes kvalifikasjoner
  • linkdoc024005-9901684.1i#docTildelingskriterier
  • linkdoc024005-9901684.1j#docBegrunnelsesplikten: Gi tilbakemelding til tapende tilbydere

linkdoc024005-990169#docReferanser og Kontakter

Lagt inn 7. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen