Veileder om jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder

Utgitt av Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Veileder om jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder
Klikk på bildet for å lese veilederen (pdf, 319 kb)