Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

Til innholdsfortegnelse

Innledning

Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos statsforvalterne og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens offentligrettslige regler. De offentligrettslige reglene regulerer hvordan eierseksjoner opprettes, vilkårene for seksjonering og reseksjonering. Departementet håper at også andre brukere av loven vil finne nyttig informasjon i veilederen.

Oslo, juli 2023

Til forsiden