Veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter

Utenriksdepartementet ga våren 2013 ut en veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter.