Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016

Rapporter 2017/5, Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en ny rapport med oppdaterte tall for 2016 om yrkesaktiviteten blant eldre før og etter pensjonsreformen.

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 hadde som et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid, og sysselsettingen blant eldre har økt etter pensjonsreformen. Veksten rett etter innføringen kom først blant 62- og 63-åringer og de har dratt med seg dette videre når de har blitt eldre. For et par år siden begynte effekten av pensjonsreformen å uttømmes. De nye tallene for 2016 viser at det bare var 66-åringer som hadde en klar vekst i andelen sysselsatte siste år. De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61-åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. 

Rapporten

Les rapporten «Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016» (SSB)

Oppdragstaker

Pål Nordby og Helge Næsheim, Statistisk sentralbyrå.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.