Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9181-9200 av 9507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • AI - Vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.03.2007
  Celexnr.: 32007D0079

  Kommisjonsvedtak 2007/79/EF av 31. Januar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn (notifisert ved dokument nummer C(2007) 325) ...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.03.2007
  Celexnr.: 32007D0122

  Kommisjonsvedtak 2007/122/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • regnskapsskjemaforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.02.2007
  Celexnr.: 32006R0851 Basis rettsaktnr.: 1108/1970

  Komisjonens forordning (EF) Nr. 851/2006 av 9. juni 2006 om fastleggelsen av innholdet av de ulike postene i regnskapsskjemaene i cedlegg I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70...

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2007
  Celexnr.: 32006D0521

  Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa (notifisert under dokument nummer C(2006) 3302)...

 • flerårlig budsjett for EMSA

  EØS-posisjonsnotat 21.02.2007
  Celexnr.: 32006R1891 KOM-nr.: KOM(2005)210 Basis rettsaktnr.: 2002/1406

  Rådets og Parlamentets forordning om flerårlig budsjett for oljeforurensingstiltak i EMSA ...

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006R0627 Basis rettsaktnr.: 2065/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

 • Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006D0252 KOM-nr.: KOM(2006)899 Basis rettsaktnr.: 1999/217/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.02.2007
  Celexnr.: 32007D0099

  Kommisjonsvedtak 2007/99/EF av 14. februar 2007 som endrer vedtak 2005/692/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Korea (notifisert under dokument nummer C(2007) 410)...

 • AI vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.02.2007
  Celexnr.: 32007D0083

  Kommisjonsvedtak 2007/83/EF av 5. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Storbritannia (notifisert ved dokument nummer C(2007) 404)...

 • Spørreskjema ifm IPPC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.01.2007
  Celexnr.: 32006D0194

  Kommisjonsbeslutning 2006/194/EF om spørreskjema vedrørende Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)...

 • Vet-AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32007D0021

  Kommisjonsvedtak 2007/21/EF av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/760/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa og import av andre fugler enn fjørfe til EU (notifisert ved K(2006) 6969) (1) ...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32006R1467

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1467/2006 av 4 oktober om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier ...

 • Vet - beskyttelsestiltak fisk - Brazil

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.01.2007
  Celexnr.: 32006D0698

  Kommisjonsvedtak 2006/698/EF av 16 oktober 2006 om beskyttelstiltak mot fiskeprodukter importert fra Brasil for humant konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 4819)...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.01.2007
  Celexnr.: 32005D0943

  Kommisjonsvedtak 2005/943/EF av 21. desember 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemssige vilkår og veterinarærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport for deltakelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer...

 • kvalitetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0062 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0062 Kommisjonsdirektiv 2005/62/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder standarder og spesifikasjoner for etablering av et kvalitetssystem for blodbanker...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.01.2007
  Celexnr.: 32005D0605

  Kommisjonsvedtak 2005/605/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester til løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer etter midlertidig eksport...

 • sporbarhets/hemovigilansdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0061 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0061 Kommisjonsdirektiv 2005/61/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder krav til sporbarhet og melding om alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger...

 • Vet - gjeninnførsel hest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32006D0542

  Kommisjonsvedtak 2006/542/EF av 2. august 2006 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester ved gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle begivenheter etter midlertidig eksport...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0771

  Kommisjonsvedtak 2005/771/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige vilkår og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel for deltakelse i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer...

 • Vet - SVD-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0779

  Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot swine vesicular disease i Italia...