Tilrådning 18. april 2013 om utelukkelse av selskapet Zuari Agro Chemicals Ltd.

Etikkrådet tilrådet utelukkelse av selskapet Zuari Agro Chemicals Ltd.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Finansdepartementets pressemelding om beslutningen om utelukkelse er her.

 

Til toppen