Nasjonal IA-konferanse 2012 - Inkluderende arbeidsliv i Norden

Årets IA-konferanse vil som tidligere år favne alle tre delmålene for IA-avtalen. Nytt, og kun for i år, er at konferansen også arrangeres i regi av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og har fokus på å få frem ulike nordiske løsninger på våre felles utfordringer.

   
   

Tid: Tirsdag 13.november kl. 09.30 – 15.30
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel
Antall deltakere: 600
Ordstyrer: Astrid Versto
Twitter: #iakonf

 

   

 

En betydelig andel av befolkningen i de nordiske landene i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidslivet. Sykefravær, antallet uføretrygdede og deltakere på andre tiltak er høyt. Disse utfordringene løses i de nordiske landene gjennom hvert enkelt lands modell innenfor "den nordiske velferdsmodellen", herunder gjennom samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

I Norge samarbeider regjeringen om partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). I avtalen er det særlig satt fokus å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne.

Årets IA-konferanse vil som tidligere år favne alle tre delmålene for IA-avtalen. Nytt, og kun for i år, er at konferansen også arrangeres i regi av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og har fokus på å få frem ulike nordiske løsninger på våre felles utfordringer.

På programmet står blant annet forebygging av sykefravær, hvordan man skal fremme økt rekruttering av unge med nedsatt funksjonsevne og utdeling av årets seniorpris. Det er invitert svenske og danske innledere til å snakke om de forskjellige problemstillingene.

Konferansen er åpen for myndigheter, partene i arbeidslivet, virksomheter, nordiske institusjoner og forskere fra de nordiske landene og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Foredragene holdes på foredragholders eget språk.

Nett-tv

Se konferansen i nett-tv

Invitasjon

Skriv ut invitasjon til IA-konferansen 2012 (pdf)

 

Program

Åpning

09.30 Velkommen og kort om konferansen ved ordstyrer Astrid Versto.

09.35 Åpning ved arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 

Del 1: Bedre føre var – hvordan forebygge sykefravær?

For å oppnå målene i gjeldende IA-avtale, skal det i større grad legges vekt på det systematiske forebyggende HMS-arbeidet. Hvordan jobber vi og hvordan kan vi lære av hverandre? 

09.50 Hvor viktig er trepartssamarbeidet for arbeidsmiljøet i Norge? Direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

10.05 Erfaringer fra Danmark: Forebygging i et samarbeidsperspektiv. Professor Peter Hasle, Aalborg Universitet, Danmark.

10.20 Bedriftseksempler - Hva gjør de gode virksomhetene, og hvordan kan vi lære av hverandre? Seniorrådgiver og fagansvarlig Anne-Grete Martinussen, Idebanken Inkluderende arbeidsliv.
Klikk for å se filmen "Erik Solbakken tester IA-bedriften IKEA" >

10.40 Kaffepause

10.55 IA arbeidet i praksis – fra oppfølging til forebygging – status før innspurt.

  • Forskningsleder Solveig Ose (SINTEF Helse) innleder om oppfølging, forebygging og inkludering – foreløpige innspill fra den pågående evalueringen av IA-avtalen.

  • Samtale mellom LO-leder Roar Flåthen og adm.direktør Kristin Skogen Lund (NHO) under ledelse av ordstyrer.

 

Del 2: På høyden - seniorpolitikk i Norden

11.35 Seniorpolitikk i Norden. Direktør Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk.

11.45 Utdeling prisen for årets seniorinitiativ. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

11. 50 Bedriftseksempel – sånn jobber vi. Vinner av seniorprisen.

 

Del 3: Gjengangere – betydningen av familiebakgrunn

12.00 Som far, så sønn: Hvorfor er familiebakgrunn så viktig for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet? Professor Mari Rege, Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger.

12.30 - Lunsj

 

Del 4: Et romsligere arbeidsliv – hvordan kan vi rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne?

13.30 Inkludering av unge med nedsatt funksjonsevne, hvordan får vi det til i praksis? Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

13.45 Ringer i Vannet-med NHO: Et prosjekt med målsetning om å bidra til en bærekraftig rekruttering, og til at næringslivet åpner dørene for de som av ulike årsaker sliter med å komme i jobb. Prosjektleder Rune J. Kvarme NHO Service.

14.00 Arbeidsgivers muligheter – eksempler fra Stortinget. Stortingspresident Dag Terje Andersen.

14.20 Erfaringer fra Sverige: Cristina Husmark Pehrsson, riksdagsrepresentant og leder for utredningen "Sänkta trösklar-högt i tak".

14.40 Benstrekk

14.50 Et arbeidsliv med rom for alle. Advokat med spesialfag arbeidsrett Geir Lippestad.

 

Avslutning

15.15 Avsluttende refleksjoner ved nordisk samarbeidsminister Rigmor Aasrud.

15.30 Slutt

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

 


 

Tidligere IA-konferanser