Plikt til å registrere opplysninger i dagligvareportalen

Ved endringer i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) innføres plikt for visse næringsdrivende til å registrere opplysninger i dagligvareportalen. Bestemmelsene er hjemlet i markedsføringsloven § 10. Plikten trer i kraft 1. juli 2017.

Om innføring av plikt til å registrere opplysninger i dagligvareportalen.

Forskrift om endringer i prisopplysningsforskriften (rapportering til dagligvareportalen).