Høring - Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016