Internasjonalt materiellsamarbeid

Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategiske interesse å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. For å bli sett på som en interessant, industriell samarbeidspartner, er det avgjørende at vi har kompetanse å tilby. Forsvarsdepartementet arbeider aktivt for å komme med i eller få etablert internasjonalt samarbeid primært knyttet til våre åtte teknologiske kompetanseområder.

Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategiske interesse å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. For å bli sett på som en interessant, industriell samarbeidspartner, er det avgjørende at vi har kompetanse å tilby. Forsvarsdepartementet arbeider aktivt for å komme med i eller få etablert internasjonalt samarbeid primært knyttet til våre sju teknologiske kompetanseområder.

Til toppen