Mottatte innspill til ny langtidsplan for forsvarssektoren

Her finner du en oversikt over hvem som sendte inn innspill til Forsvarsdepartementet etter at det fagmilitære rådet var blitt kjent.

1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd (FMR) til forsvarsministeren, og regjeringens arbeid med ny langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren gikk over i en ny fase.  

Regjeringen ønsker å legge til rette for en bred, offentlig debatt om den videre utviklingen av forsvarssektoren og i den forbindelse ble det blant annet åpnet opp for å gi skriftlige innspill som underlag for den videre prosessen.  Det ble opprettet en egen e-postadresse for slike innspill, og innen fristens utløp 9. november kom det inn cirka 120 innspill til langtidsplan@fd.dep.no.

Listen under viser de innspill som ble mottatt frem til 9. november 2015.

Ref

Innspill fra

Kategori
  fra

Innhold   innspill

1

Per Bjørkling

Privat

Kultur og tradisjon

2

Ingun Linda Arnevik Hafver

Privat

Andre

3

Morten Øvestad

Privat

Operativ Struktur

4

Tina Kvamme

Privat

Kultur og tradisjon

5

Peter Teeuw

Privat

Andre

6

Bjørn Helset (Vpl FO 1990)

Privat

Andre

7

Kent Rosenby

Privat

Operativ Struktur

8

Nils Tore Gjerde

Privat

Operativ Struktur

9

Krigsskoleutdannede offiserers   forening

Interesseorg

Andre

10

Øivind Hansen Fighterbase Bodø

Privat

Base

11

Tor Åge Hoel

Privat

Økonomi

12

Cecilie Løken Hesselberg      

Privat

Kultur og tradisjon

13

Distriktsrådet HV 11

Interesseorg

Operativ Struktur

14

Holger Guldbrandsen

Privat

Kultur og tradisjon

15

Lars Ivar Larsson

Privat

Operativ Struktur

16

Trond Wikna

Privat

Kultur og tradisjon

17

Mr Spartan

Privat

Operativ Struktur

18

Berit Kaasen Bjørnholdt

Privat

Kultur og tradisjon

20

Kriatian Bjerke

Privat

Operativ Struktur

21

Christian Lindberg
  Trombonist

Privat

Kultur og tradisjon

22

Rygge Kommune

Kommune
  Fylke

Base

23

Bjarne Brøndbo

Privat

Kultur og tradisjon

24

Geir Holmsen
  May Britt Andersen

Privat

Kultur og tradisjon

25

Knut Aam

Privat

Operativ Struktur

26

Sørreisa Kommune

Kommune
  Fylke

Andre

27

Ann-Julie Skarpmo

Privat

Kultur og tradisjon

28

Østfold Fylkeskommune

Kommune
  Fylke

Base

29

Eli Rudland Næss

Privat

Kultur og tradisjon

30

Finnmark Arbeiderparti

Politisk parti

Operativ Struktur

31

Samlet norsk musikkmiljø

Interesseorg

Kultur og tradisjon

32

Sjøheimevernets Interesseforening

Interesseorg

Operativ Struktur

33

Peter Stolpestad

Privat

Kultur og tradisjon

34

Kjetil Steine

Privat

Operativ Struktur

35

Frode Alnæs

Privat

Kultur og tradisjon

36

Løddingen Skolekorps

Interesseorg

Kultur og tradisjon

37

Are Pedersen

Privat

Kultur og tradisjon

38

Harstad skole musikkorps

Interesseorg

Kultur og tradisjon

39

Troms fylkesting

Kommune
  Fylke

Andre

40

Stein Borgersen

Privat

Operativ Struktur

41

Organisasjoner i kontaktforum

Interesseorg

Andre

43

Hovedtillitvalgte i HV

Interesseorg

Operativ Struktur

44

Bjarne Engset
  +26 dirigenter

Interesseorg

Kultur og tradisjon

46

Norges Musikkorps forbund

Interesseorg

Kultur og tradisjon

47

Borkenes Skolekorps

Interesseorg

Kultur og tradisjon

48

Musikerenes fellesorganisasjon

Interesseorg

Kultur og tradisjon

49

Arild Tjernsli

Privat

Kultur og tradisjon

50

Kystjegerforeningen

Interesseorg

Operativ Struktur

51

Samlet Kulturmiljø i Bergen
  30 aktører

Interesseorg

Kultur og tradisjon

52

Løddingen musikkforening

Interesseorg

Kultur og tradisjon

53

Stein Borgersen

Privat

Base

54

Trondheim kommune

Kommune
  Fylke

Kultur og tradisjon

55

Visit Horten

Interesseorg

Kultur og tradisjon

56

Wilfried Stehr

Privat

Kultur og tradisjon

57

Batnfjord Ungdomslag

Interesseorg

Kultur og tradisjon

58

Bergen Kommune

Kommune
  Fylke

Kultur og tradisjon

59

Horten kommune

Kommune
  Fylke

Base

60

Vestfold fylkeskommune

Kommune
  Fylke

Kultur og tradisjon

61

Norsk musikkråd og Musikkens   studioforbund

Interesseorg

Kultur og tradisjon

62

Elverum kommune

Kommune
  Fylke

Andre

63

Peter Langfeldt Carlsen

Privat

Kultur og tradisjon

64

LO Fylkeskonferanse Oppland

Interesseorg

Operativ Struktur

65

Finnmark fylkeskommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

66

Britt Jorund Astad

Privat

Kultur og tradisjon

67

ATV NOF KJK

Interesseorg

Operativ Struktur

68

Bjarte Brundtland

Privat

Økonomi

69

Esben Eriksen, Kanebogen skolekorps

Interesseorg

Kultur og tradisjon

70

Sortland kommune

Kommune
  Fylke

Base

71

Ulf Kolstad

Privat

Operativ Struktur

72

Nordland Høyre

Politisk parti

Operativ Struktur

73

HTV KJK
  Ari Brox

Interesseorg

Operativ Struktur

74

Universitetet i Nordland

Interesseorg

Andre

75

Nordland fylkeskommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

76

Andøy Kommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

77

Landbrukssamvirke

Interesseorg

Andre

78

Stjørdal kommune

Kommune
  Fylke

Base

79

Forsvar- og sikkerhetsindustriens   forening

Interesseorg

Andre

80

Dovre kommune

Kommune
  Fylke

Base

81

Audun Iversen

Privat

Kultur og tradisjon

82

Sør-Troms regionråd

Kommune
  Fylke

Base

83

Fylkesutvalget i Oppland

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

84

ATV Alliert treningssenter

Interesseorg

Base

85

Evenes, Narvik og Tjeldsund kommuner

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

86

Kvæfjord kommune

Kommune
  Fylke

Base

87

Midt Troms regionråd

Kommune
  Fylke

Andre

88

Regionsråd Nord Gudbrandsdal

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

89

ATV FMKN

Interesseorg

Kultur og tradisjon

90

Porsanger kommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

91

Norges Bondelag

Interesseorg

Andre

92

Stavangerregion

Kommune
  Fylke

Base

93

Harstad kommune

Kommune
  Fylke

Andre

94

Skedsmo kommune

Kommune
  Fylke

Andre

95

Hedemark fylkeskommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

96

Ørland og Bjugn kommuner

Kommune
  Fylke

Kultur og tradisjon

97

Sjak R Haaheim

Privat

Operativ Struktur

98

Senterungdommen

Politisk parti

Operativ Struktur

99

Ørjan Hetsenes

Privat

Økonomi

100

DFS

Interesseorg

Andre

101

Bodøregionens utviklingsselskap

Interesseorg

Operativ Struktur

102

BFO HTV Sjø

Interesseorg

Operativ Struktur

103

Norsk kulturskoleråd

Interesseorg

Kultur og tradisjon

104

NOF ATV LV 339 BDU

Interesseorg

Operativ Struktur

105

Olaf Anton Marken

Privat

Operativ Struktur

106

Thorstein Rydland

Privat

Operativ Struktur

107

Lars Brede
  Aero Norge

Interesseorg

Base

108

Troms fylkeskommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

109

Kvinners frivillige beredskap

Interesseorg

Økonomi

110

Ståle Ulriksen
  NUPI

Privat

Operativ Struktur

111

Albert Bolstad

Privat

Økonomi

112

NOF Harstad

Interesseorg

Operativ Struktur

113

NOF/NTL

Interesseorg

Andre

114

Knut Storvik

Privat

Operativ Struktur

115

Trøndelagsrådet

Kommune
  Fylke

Base

116

Melhus kommune

Kommune
  Fylke

Kultur og tradisjon

117

Kongsberg kommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

118

Moss kommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

119

Kulturskolerådet

Interesseorg

Kultur og tradisjon

120

Forsvar- og sikkerhetsindustriens   forening

Interesseorg

Andre

121

Ørland kommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur

122

Vestnes kommune

Kommune
  Fylke

Operativ Struktur