Økonomisk ressursfrigjøring i langtidsplanen for forsvarssektoren

Finansieringen av den nye langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) har vært tungt debattert de siste månedene. Her er visualisering av de økonomiske rammene som ligger til grunn for LTP – fra regjeringens anbefaling gjennom Prop. 151 S (2015–2016) til vedtatt LTP. Stortingsvedtaket og budsjettforliket for 2017 innebar et økt merbehov og et redusert potensial for økonomisk ressursfrigjøring.

Oppjustert merbehov som følge av stortingsbehandlingen og budsjettforliket:

*Andre forhold: Det Frivillige Skyttervesen (+10 mill. kroner), økt støtte til veteranorganisasjonene (+30 mill. kroner), EBA ifm. innføring av allmenn verneplikt (+40 mill. kroner)

 

Nedjustert potensial for økonomisk ressursfrigjøring som følge av stortingsbehandlingen og budsjettforliket:

*Økonomisk ressursfrigjøring = Innsparing ifm. endringer i operativ struktur og basestrukturen (inkl. nedbemanning), samt gevinstpotensial ifm. identifiserte tiltak knyttet til forbedrings- og effektiviseringsarbeidet

Til toppen