Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strålevern og atomberedskap

Norge har i flere år vært en pådriver i internasjonalt atomsikkerhetsarbeid. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er fag- og forvaltningsmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Stråling

I samfunnet utsettes mennesker og miljø for forskjellige kunstige og naturlige strålekilder.

Forebyggingspotensialet for å redusere skadevirkninger av stråling er størst når det gjelder:

  • UV-eksponering fra sola og solarier
  • diagnostisk og terapeutisk strålebruk i helsesektoren
  • radoneksponering i boliger, barnehager og skoler

Atomberedskap

Norge har i flere år vært en pådriver i internasjonalt atomsikkerhetsarbeid, særlig overfor Russland.

Kongelig resolusjon om atomberedskap 23.8.2013 fastsetter organiseringen av atomberedskapen i Norge med bl.a. et eget Kriseutvalg for atomberedskap under ledelse av Statens strålevern og med delegerte fullmakter til Kriseutvalget i akuttfasen av en atomhendelse. 

Internasjonalt vil Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet videreføre sin ledende rolle i arbeidet med styrking av internasjonal atomberedskap.

Les mer hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Til toppen