Røyking og tobakksbruk

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Norge fører en helhetlig tobakkspolitikk. Forskning viser at det gir best effekt å gjennomføre mange tiltak parallelt. Det arbeides særlig med å forebygge bruk av tobakk, motivere og gi hjelp til røykeslutt og sikre vern mot eksponering for tobakksrøyk.

Aktuelle tiltak er blant annet lovreguleringer som røykfrie serveringssteder og reklameforbud, informasjons- og holdningskampanjer og økonomiske virkemidler som høye avgifter.

Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om tobakkskontroll, både i regi av EU og WHO. Norge er bundet av WHOs tobakkskonvensjon og EUs tobakksdirektiver.

Informasjon om tobakksarbeidet:

Regelverk: