Plenumssesjon: Tre meldinger – felles innsats

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol arrangerte torsdag 30. november felles oppstartskonferanse om folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse og bo trygt hjemme-reformen. Her kan du se plenumssesjonen med blant annet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols tale.