Naturavtalen i norsk oversettelse

Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold foreligger nå i norsk oversettelse.

I desember 2022 ble verdens land enige om et globalt rammeverk for å bevare naturen (naturavtalen). For å følge opp den globale naturavtalen, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding med en ny nasjonal handlingsplan for natur.

Den nye naturavtalen skal følges opp nasjonalt og vil være et viktig verktøy for å stanse tapet av natur globalt.

Naturavtalen ble vedtatt under konvensjonen om biologisk mangfold (CBD).

Avtalen foreligger nå i norsk oversettelse.