Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringens arbeid på justis- og beredskapssektoren har tydelige mål og klare prioriteringer.

Målene for justis- og beredskapssektoren ble sist endret i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Mål for justis- og beredskapssektoren

Straffesakskjeden

 • Redusere alvorlig kriminalitet
 • Styrke forebyggingen av kriminalitet
 • En mer effektiv straffesakskjede

Samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden

 • Redusere sårbarhet i samfunnet
 • Kunnskapsbasert forebygging
 • Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
 • Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

Migrasjonskjeden

 • Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
 • Raskere bosetting av flyktninger
 • Høyere deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv
 • Raskere retur
 • Raskere avklaring av identitet

Les mer om målene i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag

Til toppen