Animasjonsfilm om Svalbard Globale frøhvelv - Crop Diversity is Precious

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Animasjonsfilm om Svalbard Globale frøhvelv - Crop Diversity is Precious