Fra høring til sanksjon om odelskretsen og reglene om odelsfrigjøring

Forarbeide:

Ikrafttredelse 01.07.2013

Til toppen