Kompensasjonsordning for næringslivet

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir forlenget, med enkelte justeringer.

Det innføres månedlige søknadsperioder, i første omgang for periodene november og desember. Kravet til omsetningsfall blir lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert noe i forhold til tidligere.

Detaljene er ikke klare, vi kommer tilbake med mer informasjon.

Se også: www.kompensasjonsordning.no