Kompensasjonsordning for næringslivet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Søk her: www.kompensasjonsordning.no 

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 31. oktober 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknadsfrist for perioder til og med mai 2021 er 15. oktober. Søknadsfrister for periodene juli–august og september–oktober 2021 er henholdsvis 15. november og 15. desember 2021.

Det ble åpnet for søknader 18. januar kl 08.00.

Hvordan beregnes støtten?

Støtten beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.

Portalen som driftes av Brønnøysundregistrene inneholder informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker.

Bygger på tidligere ordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet. Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen.