Veileder i statlig budsjettarbeid

Oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid
Finansdepartementet har utarbeidet en oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014). Den nye veilederen erstatter den tidligere utgaven fra mars 2012.
Bevilgningsreglementet er ikke endret siden forrige utgave av veilederen. Det er likevel behov for å oppdatere veilederen fordi annet regelverk og ordninger som den omtaler, er blitt endret på enkelte punkter.
Den elektroniske utgaven av veilederen publiseres både i pdf-format og i EPUB-format:
Dokumentet i pdf-format 
Dokumentet i EPUB-format

Offentlige institusjoner kan bestille veilederen fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), på følgende måter:

Oppgi publikasjonskode: R-0634 B.