Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene – 2016

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016, Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

Nett-tv Konferansen om partnerskap i NAV-kontorene

Se sendingen her

Se sendingen her

Konferansen er for rådmenn, NAV-ledere, avdelingsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, Fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet og andre med interesse i partnerskapet. 

Møteplasser og fora for å utveksle erfaringer er viktig i arbeidet med å videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune om NAV-kontorene. Ekspertgruppen uttalte i rapporten Et NAV med muligheter at det har blitt en for stor avstand mellom de kommunale og de statlige tjenestene og at det har vært til hinder for å bygge en felles kultur og profesjonstilnærming i NAV-kontoret. Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2016 at den i lys av ekspertgruppen ønsker å videreutvikle arbeids- og velferdsforvaltningen ved å gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet. Temaene for årets partnerskapskonferanse er derfor hvordan lokal tjenesteutvikling kan styrkes gjennom myndige NAV-kontor, mer ledelse og mindre styring, og samarbeid mellom kommuner om større NAV-kontor. På konferansen vil både forskere og praktikere reflektere rundt partnerskapets rolle i lokal tjenesteutvikling til beste for brukerne.  

Program

Tid: Mandag 25. april 2016, 10.00–15.30

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

Målgruppe: Rådmenn, NAV-ledere, avdelingsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, Fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet og andre med interesse i partnerskapet

Formål: Understøtte og videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune i arbeids- og velferdsforvaltningen

09.30 Registrering og morgenkaffe

10.00 Åpning ved dagens møteleder, Kjell Erik Saure, KS

10.05 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, om forventninger til partnerskapet  

10.30 Det myndige NAV-kontoret – en ny ramme for utvikling av tjenester lokalt

Dagens muligheter og begrensninger for lokal tjenesteutvikling. Hvordan skape mer lokalt handlingsrom? Sett fra:

  • En assisterende fylkesdirektør, Anneline Teigen, NAV Rogaland
  • En NAV-kontorleder, Arne Hæhre, NAV Fredrikstad
  • Brukerperspektivet, Marianne Wagelid og Kine Frostad Røen, brukerrådet for ungdom i Sør-Trøndelag
  • En rådmann, Børge Tvedt, Jølster kommune

Spørsmål og kommentarer

11.45 Lunsj

12.45 Fem kommuner – ett NAV-kontor - nye muligheter til bedre tjenester

NAV Værnes ble etablert som et felles NAV-kontor for kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal fra 2016. Her får vi høre hvorfor og hvordan kontoret ble etablert og hva NAV Værnes forventer å få til ved Kjell Fosse, rådmann i Stjørdal kommune, NAV-leder Roar Vikvang og prosjektleder Per Helge Vollmo

13.20 Mer ledelse og mindre styring av NAV-kontoret

Perspektiver på ledelse i et mer myndig NAV-kontor
Ved Tom Colbjørnsen, professor BI

13.45 Pause

14.00 Mer ledelse og mindre styring av NAV-kontoret (forts.) 

Hvordan legger vi til rette for at det kan utøves ledelse i NAV-kontoret?
Ved Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør NAV Oslo og Eivind Glemmestad, rådmann Rælingen kommune

14.30 Refleksjoner og dialog ved Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør og Helge Eide områdedirektør i KS

15.00 Medmenneskelighet og maktutøvelse: Refleksjoner om etikk, verdier og vanskelige balanseganger, Henrik Syse, seniorforsker fredsforskningsinstituttet PRIO   

15.30 Takk for i dag