Løsningene krever felles innsats

Det er mange som skal bidra for at målene i strategien skal nås. Her finner du oversikt over oppdag som er gitt til direktorater, forskere og andre aktører for å følge opp strategien.

Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Forskning og utredninger