Boligpolitikk

Aktører i boligsosialt arbeid

Det er mange aktører i det boligsosiale arbeidet, på myndighetshold, blant organisasjoner og på privat hold. En oversikt over disse finner du i Veiviseren.no.

Veiviseren.no er en digital informasjons- og veiledningsressurs utviklet for kommunene og andre som jobber med bolig- og tjenesteutvikling. Mange mennesker har behov for sammensatte tjenester, og i Veiviseren er informasjon innenfor bolig- og tjenesteområdet samlet på ett sted.

Innholdet i Veiviseren er utviklet av seks direktorater sammen med kommunene, samarbeidspartnere, Statsforvalteren og brukerorganisasjoner. De seks direktoratene er: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Her finner du oversikt over aktørene på bolig- og tjenesteområdet.