Veiledninger til bygningsregelverkets forskrifter

Veiledningene forklarer forskriftenes krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene i forskrift kan etterkommes og oppfylles i praksis. Vi gjør oppmerksom på at veiledningene ikke er juridisk bindende.

Denne siden er en del av Bygningsregelverket fra 1965 – 2017, se også:

Dato Gjelder/Tittel Diverse PDF Nettressurser
         
mars 1970 Veiledning til byggeforskrifter av 1. august 1969   KMDs samling  
08.07.1970 Veiledning ved bruken av byggeforskriftene av 1. august 1969 Rundskriv jnr. 3312/70 D KMDs samling  
15.12.1977 Tillegg til veiledning til byggeforskrifter av 1. august 1969. Kap. 26:3 og kap.31:3 om bygningers tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede Rundskriv H-66/77 jnr. 3130/77 D KMDs samling  
des. 1977 Tillegg til veiledning til byggeforskrifter av 1. august 1969 (Kap 26:3 og 31:3 om bygningers tilgjengelighet) Rundskriv H-1036 KMDs samling  
sept. 1979 Veiledning til byggeforskrifter av 1. august 1969 med endringer sist av 4. april 1979   KMDs samling  
30.04.1981 Veiledning til byggeforskriftenes kapittel 54 om varmeisolering og tetthet Rundskriv H-7/81 jnr. 581/81 D KMDs samling  
10.08.1981 Veiledning til byggeforskriftenes kapittel 53 om lydforhold Rundskriv H-24/81 jnr. 2608/80 D KMDs samling  
sept. 1982 II. Endring i veiledning til byggeforskriftenes kap. 31:31 Rundskriv H-22/82 jnr. 278/82 BB KMDs samling  
feb. 1985 Veiledning til byggeforskrift 1985   KMDs samling Nasjonalbiblioteket
18.03.1985 Veiledning til byggeforskrift 1985 Rundskriv H-12/85 jnr. 720/85 B KMDs samling  
15.06.1989 Veiledning om bruken av plan- og bygningslovens bestemmelser om bebyggelsens utseende - særlig plan- og bygningslovens § 74 nr. 2. Rundskriv H-20/89 KMDs samling Lovdata (PDF)
02.05.1990 Grad av utnytting. Veileder til kapittel 22 i Byggeforskrift 1987 T-734 (MD) KMDs samling Nasjonalbiblioteket
20.12.1990 Veiledning til Byggeforskrift 1987 "Rett og slett en veiledning til Byggeforskrift 1987" (BE) DiBK Nasjonalbiblioteket
april 1997 Estetikk i plan- og byggesaker T-1179 (KAD, MD) KMDs samling Regjeringen.no
01.07.1997 Grad av utnytting. Veileder til Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel 3 T-1205 (MD) Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket
okt. 1997 Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997. Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 33 Veiledning TEK (BE) KMDs samling  
okt. 1997 Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 1997. Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 Veiledning GOF (BE) KMDs samling Nasjonalbiblioteket (mai 1997)
nov. 1997 Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 1997. Forskriften er utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 34 Veiledning SAK (KAD, BE) KMDs samling Nasjonalbiblioteket
april 1999 Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997. Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 33 Veiledning TEK (2. utg.) (BE) Dibk dibk.no (PDF)
Nasjonalbiblioteket (april 1999)
jan. 2000 Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 1997. Forskriften er utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35. Endret 22. mai 1997 nr. 488, 8. oktober 1998 nr. 987 og 13. desember 1999 nr. 1294 Veiledning GOF (utg. januar 2000) (BE) KMDs samling Nasjonalbiblioteket
jan.. 2000 Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 1997. Forskriften er utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 34. Endret 22. mai 1997 nr. 487 og 13. desember 1999 nr. 1295 Veiledning SAK (utg. januar 2000) (KAD, BE) DiBK dibk.no (PDF)
2001 Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001 Veiledning GOF (BE) DiBK dibk.no (PDF)
jan. 2002 Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 1997. Forskriften er utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 34 med endringer vedtatt sist 29. august 2001 Veiledning SAK (3. utg. januar 2002) (KAD, BE) DiBK dibk.no (PDF)
2003 Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997 Veiledning TEK (3. utg.) (BE) DiBK dibk.no (PDF)
2003 Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker. Forskrift 24. juni 2003 nr. 0749, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet Veiledning SAK (BE) DiBK dibk.no (PDF)
2003 Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Forskrift 22. januar 1997 nr. 35, endret sist 24. juni 2003 nr. 0750. Gitt av Kommunal- og regionaldepartementet Veiledning GOF (BE) DiBK dibk.no (PDF)
mars 2007 Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 Veiledning TEK (4. utg.) (BE) DiBK dibk.no (PDF)
01.06.2007 Veileder. Grad av utnytting T-1459/2007 (MD/KRD/BE) Departementene Regjeringen.no
november 2010 Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Veiledning TEK10 (1. utg. november 2010) (BE) SINTEF Nasjonalbibl. (metadata)
november 2010 Veiledning til forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Veiledning SAK10 (1. utg. november 2010) (BE) SINTEF Nasjonalbibl. (metadata)
mars 2011 Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Veiledning TEK10 (2. utg. mars 2011) (BE) Nasjonalbibl.  
mars 2011 Veiledning til forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Veiledning SAK10 (2. utg. mars 2011) (BE) Nasjonalbibl.  
01.07.2012 Endringer i veiledningstekst Veiledning TEK10. Endringer (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
01.07.2012 Endringer i veiledningstekst Veiledning SAK10. Endringer (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
01.04.2013 Endringer i veiledningstekst Veiledning TEK10. Endringer (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
01.04.2013 Endringer i veiledningstekst Veiledning SAK10. Endringer (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
01.10.2013 Endringer i veiledningstekst Veiledning TEK10. Endringer (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
01.10.2013 Endringer i veiledningstekst Veiledning SAK10. Endringer (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
23.01.2014 Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning H-2300 (KMD, gjeldende) KMD Regeringen.no
mars 2014 Veiledning om byggesak Veiledning SAK10. HO-1/2011 (DIBK) DiBK  
15.07.2016 Veiledning om tekniske krav til byggverk Veiledning TEK 10. HO-2/2011 DiBK dibk.no (PDF)
04.08.2016 Veiledning om byggesak Veiledning SAK10. HO-1/2011 (DIBK) DiBK dibk.no (PDF)
01.07.2017 Veiledning om tekniske krav til byggverk Veiledning TEK17 DiBK  
15.09.2017 Veiledning om tekniske krav til byggverk Veiledning TEK17 DiBK