Estetikk i plan- og byggesaker

Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette vedtok Stortinget ved endringer i plan- og bygningsloven (pbl) knyttet tilestetikk i mai 1995.

Denne veilederen vil først og fremst gi saksbehandlere i kommuner, fylkeskommuner og statlige sektormyndigheter en oversikt over verktøy for å ivareta estetiske hensyn i plan- og byggesaksbehandling. Den kan også være til nytte for private utbyggere.

Veilederen vil forhåpentligvis inspirere kommuner, fylkeskommuner og andre aktører til å utvikle egne plan- og byggesaksverktøy for sikring av estetisk
kvalitet.

Estetikk i Plan og byggesaker (pdf)
(T-1179,  ISBN 82-457-0145-9)