Statens byggeskikkpris

Bakgrunn og jury

I arbeidet med å fremme god byggeskikk er Statens byggeskikkpris et viktig virkemiddel. Prisen er en hederspris som gis til byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming.

Kommunal- og moderniseringsministeren deler ut Statens byggeskikkpris som vanligvis overrekkes hvert år. Det er åpent for alle å foreslå kandidater til Statens byggeskikkpris.  Fagmiljøer, enkeltpersoner og interessegrupper kan komme med sine begrunnede forslag. Husbanken er sekretariat for juryen.

Juryen for Statens byggeskikkpris oppnevnes av kommunal- og moderniseringsministeren for en periode på fire år.