Endring i forskrifter om tinglysing og matrikkel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt endringer i flere forskrifter. Dette gjelder forskrift om utlevering av eiendomsinformasjon, gebyr for tinglysing og matrikkelforskriften. Endringene har virkning fra 1. april 2019.

De viktigste endringene er:

  • flere opplysninger i matrikkelen flyttes til gruppen av fritt tilgjengelige opplysninger (etter en endring i forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen)
  • kommunen trenger ikke betale gebyr for kopier fra grunnboken i forbindelse med saksbehandling etter matrikkellova (etter en endring i forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregister)
  • en presisering om hvem som kan kreve tildeling av adressetilleggsnavn (etter en endring i matrikkelforskriften)

Endringsforskriften finnes hos Lovdata