Invitasjon til innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget inviterer nå ideelle virksomheter til et åpent innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester: Tidspunkt for møtet er mandag 21. november, fra kl. 13 til kl. 17.

Les mer på Avkommersialiseringsutvalgets nettsider. Påmeldingsfrist er 7. november.